Aannameprocedure

Na uw aanmelding (telefonisch, e-mail of via het aanmeldingsformulier) neemt de Secretaris zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
Stap 1
De Secretaris stemt uw aanvraag af op onze vraag/mogelijkheden. Daarbij komen eisen en voorwaarden voor de chauffeur en informatie over de vereniging ter sprake.
Van de Secretaris ontvangt u vervolgens een Huishoudelijk Reglement en een taakomschrijving.
 
Stap 2
De Secretaris verwijst u daarna door voor een rijvaardigheidstest en de controle van uw rijbewijs naar de Rijinstructeur van Arriva Nederland. De Rijinstructeur neemt telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak voor tijd en plaats voor een rijvaardigheidstest. 
 
Stap 3
Bij een positieve beoordeling volgt de verplichte medische keuring. U maakt daartoe een afspraak met de keuringsarts van RegelZorg B.V.
U ontvangt de benodigde gegevens hiervoor van de Secretaris. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze keuring. 
 
Stap 4
Na de medische keuring ontvangt u van de keuringsarts een "groene kaart" waarop o.a. de geldigheid van de goedkeuring vermeld staat. Een kopie van deze "groene kaart” stuurt u direct naar de secretaris. 
 
Stap 5
De Lijncoördinator van onze vereniging, maakt een afspraak met u om u te informeren over de route, start- en wisselplaatsen, procedures, instrueert u over zaken van de buurtbus en verstrekt informatie over het openbaar vervoer. Hij maakt afspraken met u om de route mee te rijden met hem of een collega. Ook ontvangt u van de Lijncoördinator de eventuele chauffeursbenodigdheden zoals o.a. hoe gebruik te kunnen maken van de chauffeursinfo op de Website.
 
Stap 6
Van de Secretaris ontvangt u daarna een vrijwilligersovereenkomst, deze ondertekent u en verklaart daarmee de aanwijzingen in de documenten en de overeenkomst op te volgen.
De ondertekende vrijwilligersovereenkomst stuurt u weer terug naar de Secretaris. 
 
Stap 7
De Planner/Roostermaker neemt u op in het dienstrooster en stuurt u bericht over de tijden van inroostering. Eventuele voorkeuren kunt u bij de Planner/Roostermaker kenbaar maken.
Op basis van het dienstrooster kunt u dan naar de opstapplaats en de bus gaan rijden.