Algemene Info

 Reisregels buurtbus

Onze nieuwe buurtbussen zijn nu aangepast aan de behoeften van mindervalide passagiers/reizigers. Door de verlaagde instap is deze nu ook ingericht met zitplaatsen voor mensen die slecht ter been zijn of slechtziend zijn! Voor rolstoelers is er een speciale opstelplaats in de bus met gordel en verlaagde stopknop!

Buurtbus biedt plaats aan maximaal acht reizigers. Er zijn géén staanplaatsen. Om de reis zo comfortabel mogelijk te houden, gelden er reisregels. Voor passagiers en chauffeur is het prettig als iedereen zich aan deze regels houdt!

  • De chauffeur is uw gastheer; voor vragen en hulp is hij/zij u graag van dienst.
  • De chauffeur kan (extra) aanwijzingen geven om de rit veilig en vlot te laten verlopen.
  • De Buurtbus wijkt niet af van de vaste route.
  • De Buurtbus kan, op verzoek, ook buiten de haltes stoppen, maar alleen daar waar het veilig is.
  • Als de bus regelmatig te vol is, zorgt Buurtbusvereniging Weerselo e.o. zo snel mogelijk voor een extra bus. 
  • Passagiers houden rekening met elkaar; lawaai en luidruchtig bellen zijn in een kleine bus erg hinderlijk.

  

 

                   

Bagage

Handbagage, waaronder koffers, reiswiegen en wandelwagens worden gratis meegenomen. Tevens zal de chauffeur u behulpzaam zijn om uw rollator mee te kunnen nemen. 

 

 
                                              
Gevonden voorwerpen.
 
Heeft u iets in de bus laten liggen, dan kunt u contact opnemen via:

Gevonden voorwerpen in de buurtbus: 

Huisdieren.

Kleine huisdieren worden kosteloos vervoerd als de medepassagiers er geen hinder van ondervinden. Grotere honden mogen eventueel ook op een andere wijze worden meegenomen, mits ze kort aangelijnd zijn! Indien het dier een plaats inneemt, is de eigenaar van het dier het geldende tarief verschuldigd!