AVG wet 
Afbeelding invoegen 

Nieuwe privacyregelgeving per 25 mei 2018

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) in werking getreden. Zoals recentelijk in de media al is aangestipt betekent dit een heleboel werk, o.a. voor verenigingen zoals onze buurtbusvereniging. Wij hebben de zaak direct na bekendwording met voorrang opgepakt. Op basis van deze nieuwe regelgeving heeft het bestuur onlangs een aantal zaken besloten. Onderstaand een greep daaruit: 

Voor nieuwe leden van de vereniging: als iemand lid wordt van onze vereniging mogen alleen die gegevens worden gevraagd die we voor het functioneren van onze vereniging nodig hebben en dat moeten we motiveren aan dat nieuwe lid. Dat zullen we voortaan doen. Zo zullen we voortaan aan nieuwe leden ook melden dat zij hun opgeslagen gegevens kunnen opvragen, kunnen wijzigen en kunnen laten verwijderen.

Voor zittende leden: aan de zittende leden van onze vereniging hebben we de nieuwe regelgeving inmiddels ruim gecommuniceerd: op een Algemene Ledenvergadering, via een Nieuwsbrief alsmede deze mededeling op de website. Als we als bestuur vanaf nu e-mailberichten aan de leden versturen, dan zullen de geadresseerden in het vak ‘bcc’ worden geplaatst, zodat zij voor de andere ontvangers van die berichten ‘onzichtbaar’ zijn.


Algemene bepalingen: de gegevens die we bewaren zijn strikt vertrouwelijk en niet voor iedereen beschikbaar. Alle gegevens zijn opgenomen in een ledenbestand dat door het bestuur wordt beheerd en niet aan derden zal worden verstrekt. Gegevens van leden moeten op basis van de AVG uiterlijk 2 jaar na afloop van het lidmaatschap worden verwijderd. Het bestuur heeft besloten om dat direct na beëindiging van het lidmaatschap te doen.


Ten slotte: op het openbare gedeelte van de website mogen alleen namen van leden worden genoemd en eventuele foto's worden geplaatst met toestemming van die leden! De pagina’s "fotoalbum" en "Info voor de chauffeurs" zijn middels een wachtwoord afgeschermd voor derden.

Al deze maatregelen zijn opgenomen in ons Huishoudelijk Reglement.

Wij denken dat we hiermee aan de bepalingen van de AVG voldoende recht hebben gedaan. Het invoeren van de nieuwe maatregelen op basis van de AVG betekent zoals gezegd voor verenigingen al met al best wat extra werk, maar goed beschouwd kunnen we extra maatregelen ter bescherming van privacy van mensen, in dit geval onze leden, alleen maar toejuichen. We worden er met z’n allen beter van!

Het bestuur.