Startpagina

 
Coronavirus  update
 

 


Aangepaste serviceverlening

Mede na aanleiding persconferentie kabinet op zondag 15 maart 2020 heeft het bestuur in samenspraak met Keolis, besloten dat er tot nader bericht géén enkele dienst meer wordt gereden!
 
Daar een groot deel van onze chauffeurs/vrijwilligers in de groep kwetsbare personen valt, hoopt het bestuur met deze beslissing ook hen méér bescherming te kunnen bieden!
 
Het bestuur is zich er terdege van bewust dat met deze beslissing mogelijke gevolgen zijn ontstaan voor haar passagiers, maar heeft helaas geen andere opties en vraagt hierbij dan ook om uw begrip!

Hou de berichtgeving op deze website in de gaten over het tijdstip dat we eventueel weer gaan rijden! 
 
Het bestuur 
 

De buurtbus
 

De buurtbus is het openbaar vervoersmiddel waarmee je je voor weinig geld kunt verplaatsen!

Al meer dan veertig jaar rijdt er een buurtbus in Weerselo: lijn 592. Deze buurtbus rijdt van Weerselo via Saasveld en Hertme naar het station in Borne v.v. Gelijktijdig rijdt er een buurtbus lijn 599 van Ootmarsum via Reutum en Rossum naar Weerselo v.v.  


Een buurtbus is een lijndienst!

De buurtbus is een kleine bus voor maximaal 8 passagiers. In de bus zijn twee zitplaatsen gereserveerd voor mensen die slecht ter been zijn. Ook voor rolstoelers is er een speciale opstelplaats in de bus met gordel en verlaagde stopknop. Deze bus verzorgd dan ook alleen het lijndienstvervoer op lijnen met relatief weinig reizigersaanbod. Buurtbussen zijn ondergebracht in een aparte vereniging en worden geëxploiteerd en gereden door vrijwilligers. De busjes zijn ter beschikking gesteld door, in ons geval Keolis Nederland. De financiering van deze lijnen wordt mede gedragen door de betreffende gemeenten. 
 
Opstapplaatsen
 
Langs de route zijn halteplaatsen ingericht welke duidelijk en herkenbaar zijn aangebracht. Verder kunt u op de route van de buurtbus uw hand opsteken om aan te geven dat u graag mee wilt reizen als passagier. Ditzelfde geldt ook voor het uitstappen, bij een seintje aan de chauffeur kunt u ook tussen de haltes uitstappen mits dit volgens de verkeersregels verantwoord is! Ook sluiten de buurtbussen aan op de reguliere lijndiensten.